Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.npk.si so last Centra RS za poklicno izobraževanje in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.

Pogoji uporabe aplikacije "Vprašajte nas za nasvet"

Center RS za poklicno izobraževanje bo objavil vaše vprašanje z vašim imenom ali vzdevkom, razvidnim iz elektronske pošte, in vsebino odgovora samo pod pogojem, da se kot pošiljatelj strinjate z objavo. V nasprotnem primeru bomo odgovorili le na vaš elektronski naslov. Center RS za poklicno izobraževanje si pridržuje pravico do izbora vprašanj za objavo (tudi če se pošiljatelj strinja z objavo). Vaš elektronski naslov se uporablja izključno za namen odgovora in se ne shranjuje v nobeni drugi bazi oziroma se ne uporablja za namene obveščanja o ponudbi.

Pridržki

Center RS za poklicno izobraževanje bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Center RS za poklicno izobraževanje tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, v ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani

Center RS za poklicno izobraževanje ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova ulica 32U
1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 58-64-200
Faks: 01/54-22-045
E-pošta: npk@cpi.si
Pooblaščena oseba: direktor Elido Bandelj

Dostopnost spletišča