Kako do NPK-ja

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.


Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)

3. preverjanje in potrjevanje NPK                                                                                                                      

Kandidat
kandidat
Prijava
prijava
Dokazila
dokazilaZbirna mapa

zbirna mapakandidat izpolnjuje pogojekandidat ne izpolnjuje pogojev

možnost usposabljanja

 potrjevanje zbirne mape

Dostopnost spletišča