NPK iz prve roke

 • Marko Oven je pridobil NPK Gozdarski sekač, kar mu mogoča, da bo odprl dopolnilno dejavnost oz. sp. s katerim bo lahko uradno delal po slovenskih gozdovih in se prijavil tudi na razpise.

   Na praktičen preizkus sem prišel z veliko tremo, čeprav letno posekam približno od 3 do 4 tisoč kubikov lesa in se zelo trudim delati po pravilih kakor so me naučili na tečaju...
  »Na praktičen preizkus sem prišel z veliko tremo, čeprav letno posekam približno od 3 do 4 tisoč kubikov lesa in se zelo trudim delati po pravilih kakor so me naučili na tečaju oz. sem se že kot otrok zanimal za knjige, brošure in letake o pravilni sečnji spravilu..., pa vendar. Komisija je bila prijazna in korektno obrazloži vsa pravila in tudi poudarijo izločilne napake ter razložijo kako naj pristopimo in izvedemo zasek itd. Nikakor nisem dobil občutka, da bi komisija hotela da padeš na izpitu ali iskala vsako malenkost in napačen korak nasprotno, če kaj počneš narobe te opozorijo ali ti malo pomagajo in vse govorice, ki krožijo med padlimi kandidati, da je komisija nesramna in da morajo položiti toliko in toliko procentov kandidatov, da polovijo toliko in toliko denarja so samo laži. Komisija le opravlja svoje delo in se drži določenih kriterijev ki so zapisani v katalogu in če kandidat vse to prebere se nauči in tako izvaja delo bo praktični preizkus definitivno opravil. Pri obeh praktičnih preizkusih sem dobil zelo dober vtis in sem bil zelo zadovoljen.

  Poudaril bi še to, brez predhodnega znanja in rokovanja z motorno žago ter vseh predhodnih tečajih za lastnike gozdov preizkusa za NPK ne bi opravil, čeprav sem hodil tudi na štiri dnevni tečaj, ampak brez predhodnega znanja tudi to ni zadosti. Res pa je da sem se na tečaju naučil poglavitnih napak ki sem jih delal oz. je inštruktor povedal na kaj moramo biti pri opravljanju preizkusa najbolj pozorni in nam pokazal tudi nekaj "for",  katere so mi zelo pomagale in mi služijo tudi pri vsakodnevnem delu.«

  Z NPK-jem sem pridobil že vsa zgoraj napisana znanja. Lahko pa bom odprl tudi dopolnilno dejavnost oz. sp. s katerim bom lahko uradno delal po slovenskih gozdovih in se prijavil tudi na razpise.«


  Skrij
 • Jelka Lenič je pridobila NPK maserka, ki ji pomeni uradno potrditev njene usposobljenosti, s tem pa tudi varnosti za stranke.

   Masiranje je bilo zame najprej hobi, potem pa se je vse večkrat pojavila misel, da bi lahko postalo poklicna opredelitev in delo, ki...
  "Masiranje je bilo zame najprej hobi, potem pa se je vse večkrat pojavila misel, da bi lahko postalo poklicna opredelitev in delo, ki bi združevalo oboje: hobi in zagotovitev socialne varnosti. Opravila sem kar nekaj izobraževanj o različnih tehnikah in vrstah masaž. Kot logično nadaljevanje tega pa se mi je zdelo potrebno opraviti tudi izpit za NPK. Gre za nekakšen "uradni pečat", da poseduješ zahtevana in potrebna teoretična, praktična, strokovna in splošna znanja.

  Seveda se izobraževanje s tem ne konca, saj gre za kontinuirani in vseživljenjski proces. Vendar pa opravljeni izpit NPK pomeni nekakšno uradno potrditev usposobljenosti za izvajalca, s tem pa tudi varnosti za stranke. Hkrati pa je tudi osnova in spodbuda za vsa nadaljnja izobraževanja na tem področju."


  Skrij
 • Tadej Visinski je pridobil NPK Izdelovalec spletnih strani in NPK Oblikovalec spletnih strani.

   Glede na to, da se z internetom ukvarjam že več kot 10 let…
  "Glede na to, da se z internetom ukvarjam že več kot 10 let ter vodim podjetje za razvoj programske opreme s poudarkom na spletnih tehnologijah, mi na prvi pogled pridobitev NPK-jev Izdelovalec spletnih strani in Oblikovalec spletnih strani ne koristi oziroma ni potrebna. Pa ni čisto tako, saj se ljudje vse življenje učimo na različne načine in je občasno potrebno preveriti oz potrditi svoje znanje ter izkušnje. Le tako lahko ugotoviš, ali si na pravi poti. To je še posebej pomembno pri panogah, kot je naša – mlada in hitro razvijajoča se.

  Nenazadnje NPK pomaga pri večji verodostojnosti pri samih strankah, je eno potrdilo, da imaš izkušnje, je v bistvu še ena dodatna referenca. Pri iskanju novih sodelavcev vem, kakšno težo ima pridobljen NPK ter kaj so imetniki morali doseči za pridobitev. K pridobitvi NPK in formalni potrditvi znanja in izkušenj bom usmeril tudi svoje sodelavce."


  Skrij
 • Zumer Bejta je pridobil NPK romski koordinator

   Dve leti pred pridobitvijo certifikata NPK-romski koordinator, sem bil vključen v…
  "Dve leti pred pridobitvijo certifikata NPK-romski koordinator sem bil vključen v javno delo na temo socializacije in integracije Romov. Posledično temu sem si želel pridobiti certifikat, dokazilo, ki bi izkazovalo moje specifično znanje o povezovanju različnih organizacij v lokalnem okolju in skrbi za Rome. Ponosen sem, da sem zaenkrat prva oseba, ki ima pridobljen NPK za romskega koordinatorja. Z veseljem sem se odzval prvi možnosti opravljanja NPK-ja, ki je potekala pri mojem delodajalcu – Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi. Na ta način sem se prvikrat srečal s pripravo osebne zbirne mape ali portfolia, ki sem ga pripravil s posebno skrbjo in resnostjo ob pomoči npk-svetovalke na Andragoškem zavodu. Ker sem to delo že opravljal, ni bilo težav z zbiranjem dokazil. Komisija se je odločila za dodelitev certifikata zgolj na podlagi potrjevanje zbirne mape.

  Ocenjujem, da mi NPK zelo koristi tako pri opravljanju trenutnega dela kot tudi pri morebitnem iskanju novih priložnosti. Ker sem edini v Sloveniji, ki ima ta certifikat, sem že zato bolj »konkurenčen«. Na osebni ravni pa mi je opravljen NPK odprl nove izobraževalne in druge možnosti. Trenutno sem vpisan v program srednjega poklicnega izobraževanja Računalnikar, saj bi si rad pridobil poklic na ravni IV. stopnje zahtevnosti. Marca 2013 bom na Andragoškem zavodu Maribor opravljal zaključni izpit. Prav tako se pripravljam na preizkus znanja za sodnega tolmača za romski jezik pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, saj bi mi tudi ta izpit razširil priložnosti za delo. NPK mi je odprl vrata, razširil obzorja, saj sem se odločil, da še nadaljujem z izobraževanjem. Tudi s tem se trudim biti osebni zgled Romom v Mariboru. Mimogrede pa še to: sem eden izmed petih avtorjev novega romsko-slovenskega slovarja. Slednji zajema narečje, ki je značilno za Rome iz Kosova."

  Skrij
 • Melita Lah je pridobila NPK Varnostna svetovalka pri prevozu nevarnih snovi, kar ji mogoča, da podjetjem že enajst let uspešno svetuje na področju prevoza nevarnega blaga.

   Za pridobitev NPK Varnostne svetovalke za prevoz nevarnega blaga sem se odločila zaradi...
  "Za pridobitev NPK Varnostne svetovalke za prevoz nevarnega blaga sem se odločila zaradi povečanja obsega del in nalog v samostojnem podjetju. In sicer na področju svetovanja pri prevozih nevarnega blaga – ADR. Moje podjetje posluje 11 let na različnih področjih svetovanja, kot so svetovanje na področju kemikalij, čistil, biocidnih proizvodov, kozmetičnih proizvodov ipd.

  Zaradi prej omenjenega pa je potrebno vse naštete proizvode tudi nekako prepeljati iz ene države v drugo, iz podjetja v podjetje. Vemo, da najpogosteje tovrstno blago potuje po cesti, železnici, pa tudi po zraku in vodah, zato sem postala pozornejša in brskala za informacijam, kasneje tudi po internetu. Prve informacije sem si pridobila pri kontrolnih ogledih v podjetjih, kjer pogodbeno opravljam svetovanja na že omenjenih področjih, pa tudi iz varnostnih listov nevarnih kemikalij. Ponudila se je priložnost za izpopolnjevanje mojega znanja in sem se kot kandidatka prijavila v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije »Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka pri prevozu nevarnega blaga«. Ker se predpisi na tem področju redno spreminjajo in dopolnjujejo, se je potrebno za ohranjanje NPK vsakih pet let udeležiti obnovitvenih preverjanj. NPK sem v tem obdobju že tretjič uspešno obnovila.

  NPK in znanje, ki sem ga pridobila, mi omogočata opravljanje nalog svetovanja pri prevozu nevarnega blaga, in sicer kot varnostne svetovalke pri prevozih nevarnega blaga po cesti in železnici. Prevoz nevarnega blaga predstavlja znatno tveganje za druge udeležence v prometu in tudi nevarnost za onesnaženje okolja. Zaradi tega morajo vsa podjetja, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, kot so prevozniki, pošiljatelji, prejemniki in organizatorji prevozov, sprejeti vse potrebne ukrepe, da se tveganje zmanjša na še sprejemljivo raven. Pridobljena NPK mi omogoča, da tem podjetjem že enajst let uspešno svetujem, kako zadostiti zakonskim zahtevam in predvsem, katere ukrepe je potrebno sprejeti, da se tveganje pri prevozu nevarnega blaga čim bolj zmanjša."


  Skrij
 • Valbone Haliti je pridobila NPK Romska pomočnica in se zaposlila na osnovni šoli, kjer pomaga romskim otrokom.

   Sedaj že peto šolsko leto zapored opravljam dela in naloge romske pomočnice na osnovni šoli. Trenutno je moj delodajalec…
  "Sedaj že peto šolsko leto zapored opravljam dela in naloge romske pomočnice na osnovni šoli. Trenutno je moj delodajalec Ljudska univerza Kočevje, ki preko projekta zaposluje okoli 20 romskih pomočnikov, sama pa delo opravljam na Osnovni šoli borcev za severno mejo in Osnovni šoli Slave Klavore Maribor.

  Lansko leto sem se udeležila prvega certificiranja za pridobitev NPK Romska pomočnica. Motivacija za pridobitev te javne listine je bila zelo visoka, saj je NPK predstavljal pogoj za opravljanje dela. Sicer imam zaključeno srednjo trgovsko šolo. Svoje poslanstvo vidim pri delu z otroki; enostavno se počutim najbolj koristno, če pomagam otrokom pri učenju, spremljanju, tudi prevajanju ipd. Še danes se spominjam priprave svoje osebne zbirne mape ali portfolia. Mislim, da je bil vložen trud v izdelavo mape poplačan s tem, da sem še vedno med prvimi 31 osebami, ki imajo v Sloveniji opravljen ta certifikat. Zbirna mapa ti enostavno ostane za vedno, v njej imaš zbrana in urejena dokazila o izobraževanju, referenčna pisma, izdelke ipd. Z njo se lahko kadarkoli predstaviš, jo tudi dopolnjuješ. Zbirno mapo smo naredili s pomočjo NPK-svetovalke na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, kjer je potekalo prvo certificiranje. Komisija se je odločila za dodelitev certifikata zgolj na podlagi potrjevanje zbirne mape.

  Opravljeni NPK za romsko pomočnico je bil celo pogoj za mojo zaposlitev na projektu LU Kočevje. Pred tem sem bila z ostalimi pomočniki vključena v daljše oblike izobraževanja, ki smo jih nekako okronali s pridobitvijo certifikata. Brez poglobljenega izobraževanja se ne bi znašli pri kompleksnem šolskem delu; prav tako so mi nove pedagoško-psihološke vsebine zelo razširile obzorje.

  Na osebni ravni si želim, da bi bilo delo romskega pomočnika sistemizirano. Sicer pa si želim to posebno delo z romskimi otroki in tudi njihovimi starši opravljati še naprej."


  Skrij
 • Polona Kerš je pridobila NPK pomočnice kuharja. Sedaj dela v vrtcu.

   Sem mlajša oseba s poklicno izobrazbo IV. stopnje.
  "Službe v svojem poklicu nisem dobila, zato sem se odločila za delo v kuhinji oz. usposabljanje za delo kuhinjske pomočnice, kamor me je napotil Zavod za zaposlovanje. Za delo v kuhinji nisem bila usposobljena, zato sem se vključila v NPK – pomočnik/pomočnica kuharja. Z izobraževanjem sem pridobila certifikat, s katerim menim, da sem si zagotovila zanesljivejše pogoje za zaposlitev v gostinstvu.

  Z NPK – pomočnik kuharja sem pridobila zelo veliko znanja s področja kuharstva oz. gostinstva. Pridobila sem veliko strokovnega znanja, zato delo v kuhinji ali v gostinstvu lahko opravljam po vseh zahtevanih načelih varne in zdrave prehrane, upoštevajoč varnost pri delu in načela HACCP sistema. Delo za katerega sem usposobljena, sedaj opravljam lažje in pripomorem k boljši kakovosti dela nasploh."

  Skrij
 • Pripadnik Slovenske vojske je pridobil NPK za vojaka bolničarja.

   NPK mi omogoča udejstvovanje tudi zunaj Slovenske vojske.
  "Imam pridobljen NPK za vojaka bolničarja. NPK sem pridobil zaradi opravljanja del in nalog vojaškega bolničarja v Slovenski vojski, kjer sem zaposlen. Za pridobitev NPK sem se odločil, ker želim svoje znanje nadgrajevati. Pridobitev te listine pa je tudi moja službena obveznost.

  NPK nam omogoča udejstvovanje tudi v dejavnostih zunaj Slovenske vojske. Nadgradnjo svojega znanja pridobivam tudi tako, da sem prostovoljec v Rdečem križu za prvo pomoč, kjer imamo tedensko treninge iz prve pomoči. Potrdilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za vojaškega bolničarja mi omogoča, da mi ni bilo treba obiskovati nekaterih usposabljanj iz prve pomoči, saj sem si usposobljenost in znanje pridobil z NPK. Na podlagi NPK so mi ta znanja namreč priznali."


  Skrij
 • Judita Demšar je pridobila NPK predelovalke mleka.

   S sirarstvom se ukvarjam že dobrih 15 let. Potrditev je spodbuda za prihodnost.
  "Znanje sem iskala na raznih tečajih in seminarjih doma in v tujini; potrebnega je veliko praktičnega znanja, in ker je KGZS pripravljena potrditi to znanje, bi bilo škoda, da bi bila brez certifikata. Ob delu se bom izobraževala tudi v prihodnje, saj se zavedam dejstva, da znanja nikoli ni dovolj.

  Nacionalna poklicna kvalifikacija mi bo pri delu prinesla predvsem potrditev in spodbudo, da sem na pravi poti. Mogoče mi bo to potrdilo v prihodnje koristilo tudi kako drugače, na primer kot dokazilo, da imam določena znanja."

  Skrij
 • Nataša Bulc je pridobila NPK za socialno oskrbovalko.

   Že vrsto let dela kot strežnica v domu starejših. Zdaj pomaga tudi starejšim na domu.
  "Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo razmišljanje, da kljub dolgoletnim izkušnjam v domu upokojencev lahko pridobim nekaj dodatnega znanja in informacij, ki bi jih potrebovala za pomoč na domu.

  Dandanes veliko starejših potrebuje oskrbo na domu. S pridobitvijo NPK za socialno oskrbovalko bom kakovostno ponujala pomoč, ki jo bodo potrebovali ali zahtevali od mene."

  Skrij
 • Saša Taljat je pridobila NPK upravljavke strojev v proizvodnji.

   Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije me je vodilo predvsem dejstvo o večjih potrebah usposobljenosti na delovnem mestu.
  "Z usposabljanjem sem izredno zadovoljna. Ne le, da sem izpolnila svoje cilje, tudi drugim sem dokazala, da za izobraževanje nikoli ni prepozno.
  Seveda pa mi je NPK prinesla tudi nova znanja, ki sem jih lahko takoj uporabila v delovnem procesu. Pridobitev certifikata mi je prinesla napredovanje in večjo odgovornost na delovnem mestu."

  Skrij
 • Marjeta Fortun je pridobila NPK za posrednico za nepremičnine.

   K pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije me je predvsem vodilo pomanjkljivo poznavanje nepremičninske zakonodaje že pri delu, ki ga kot pravnica opravljam.
  "Zakonodaja, ki jo zajema nacionalna poklicna kvalifikacija, se je od končanja mojega študija na pravni fakulteti (1986) korenito spremenila na vseh področjih. Predvsem pa sem svojo kariero začela v javni upravi – na občini, kjer sem do potankosti poznala celoten ustroj občine, ki je v takratnem času pokrivala tudi področja, ki jih danes upravne enote. Delala sem tudi v premoženjsko-pravni službi na občini in to področje v zvezi z nepremičninami me je vedno veselilo.

  K razmišljanju, da bi si pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo, me je vodila predvsem želja po natančnejšem poznavanju celotne nepremičninske zakonodaje in želja, da se v nadaljevanju svoje službene kariere ukvarjam tudi s področjem nepremičnin.

  Nacionalna poklicna kvalifikacija mi je v poklicno in delovno okolje prinesla celovit pregled nad vso zakonodajo, ki ureja nepremičninsko področje, in vse povezane dejavnosti (zemljiška knjiga, notarji, davčno področje, stanovanjsko, geodetsko, gradbeno področje, katastri, ekonomsko znanje itd.). Resnično sem obogatila in poglobila svoje dosedanje znanje, ki mi je zelo koristilo pri delu v gospodarski družbi, kjer sem trenutno zaposlena. Izobraževanje za pridobitev NPK je pripomoglo k utrditvi in poglobitvi dosedanjega znanja in izkušenj ter pridobitvi novega znanja."


  Skrij
 • Elmaz je pridobil NPK za izvajalca zidanja in ometavanja.

   Z NPK sem potrdil svoje dolgoletne izkušnje.
  "Za pridobitev NPK izvajalec zidanja in ometavanja sem se odločil, ker po dvajsetih letih dela kot zidar nisem imel za to nobenega potrdila. Certifikat sem pridobil na lastno željo, saj ne potrebujem vizuma za delo, ker sem državljan Slovenije."

  Skrij
 • Milan Kotnik je pridobil NPK sekač

   Potrditev strokovne usposobljenosti je prednost pri pridobivanju dela v gozdu (pri sedanjih koncesionarjih). Poleg tega prinaša tudi manj težav z inšpekcijskimi službami.
  "K opravljanju NPK me je usmeril razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev koncesije pri gospodarjenju z gozdovi. Za pridobitev koncesije je bil pogoj NPK sekač, NPK gojitelj ali NPK traktorist.

  Poleg tega so me k pridobitvi prisilile tudi vse večje težave z zavarovalnicami pri izplačevanju odškodnin zaradi delovnih nesreč v gozdu."


  Skrij
 • Silvo Ločnikar je pridobil NPK za hišnika.

   Kot hišnik delam že 10 let. Zaposlen sem v zdravilišču. V mladosti nisem imel priložnosti za izučitev poklica, zato sem se samostojno lotil vseh vrst hišnih popravil.
  "V matičnem podjetju sem počasi napredoval in začel dobro opravljati delo hišnika. Med iskanjem, kako bi lahko dokazal svoje znanje in za to dobil potrdilo, sem spoznal NPK."

  Skrij
 • Natalija Sinkovič je pridobila NPK radijske napovedovalke.

   Poklic radijskega napovedovalca je specifičen in izobrazbe si ni mogoče pridobiti formalno v nobeni institucionalizirani ustanovi.
  "Različna znanja, potrebna za odlično opravljanje dela, si napovedovalec pridobiva predvsem neformalno in v dolgoletni radijski praksi. Napovedovalec na radiu ima raznovrstne interese, posebno skrb pa namenja poznavanju jezika, melodiji govora in nenehno izboljšuje govorne spretnosti, moderira ter interpretira zahtevna besedila vseh žanrov, kot soustvarjalec pa sodeluje v vseh oblikah radijskega in televizijskega dela na področju interpretiranja besedil in vodenja javnih oddaj.

  Zanimanje za pridobitev certifikata za poklic napovedovalec voditelj je veliko in imetniki certifikatov smo ponosni, da lahko svoje znanje in spretnosti dokažemo tudi z verodostojno listino. Obenem pa ovrednotenje zahtevnega dela daje prav poseben pečat tudi poklicu radijskega napovedovalca voditelja."

  Skrij
 • Elizabeta Mantaroski je pridobila NPK za pletarko.

   Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš.
  "Vsaka kvalifikacija oz. dokazilo v življenju nekaj prinese, kot pravi tudi ljudski rek: Več znaš, več veljaš. Prav s tem namenom sem se odločila pridobiti NPK za pletarko, kajti človek nikoli ne ve, kdaj mu bo to prišlo prav. Prav tako je dobro, da svoje znanje, ki ga imam, lahko potrdim tudi na ta način in s tem pridobim veljavno listino.

  Nacionalna poklicna kvalifikacija je možnost dodatnega zaslužka. Ker imam certifikat NPK za pletarko, sem s tem izpolnila pogoje za vključitev v program javnega dela, ki ga bom lahko opravljala do upokojitve čez dobro leto. Ta zaposlitev v okviru javnega dela mi omogoča socialno in ekonomsko varnost. S tem lahko tudi drugim predstavljam domačo obrt in s certifikatom dokažem, da to res obvladam."


  Skrij

Dostopnost spletišča