NPK odpira vrata

Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti  so:


- dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;

- razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušenje in neformalno učenje;

- lažje prehajanje iz ene dejavnosti ali enega podjetja ali v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna  listina;

- večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;

- napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko posameznik pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;

- pridobivanje osnov za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;

- večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;

- povečana možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Dostopnost spletišča