Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:

- so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

- so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

- želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
  oz. končati formalni izobraževalni program.

Dostopnost spletišča