NPK katalogi

Izberite področje in poiščite katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo

Izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev NPK.

 • Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju izvajanju analiz v laboratoriju, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
  Katalog
 • Animator/animatorka gibljivih slik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj eno leto samostojnega dela na področju animiranja gibljivih slik, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  Katalog
 • Apiterapevt/apiterapevtka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK 2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

  Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 katerekoli smeri.
  KatalogIzvajalci
 • Aromaterapevt/aromaterapevtka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.
  KatalogIzvajalci
 • Asfalter/asfalterka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK  -  Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in - najmanj pet let delovnih izkušenj pri asfalterskih delih
  KatalogIzvajalci
 • Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri oz. srednja splošna izobrazba.
  KatalogIzvajalci
 • Asistent/asistentka režije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.
  • Kandidatkandidatka/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih projektih (gledališki projekt, koncert, AV-delo, film oz. kombinacija omenjenih projektov) kot asistent/asistentka režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd., potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
  • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).
  KatalogIzvajalci
 • Asistent/asistentka zvoka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Dokončana vsaj osnovna šola in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o delu na najmanj treh zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o sodelovanju pri projektih s strani producenta/odgovorne osebe. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Asistent/ka snemalca/ke

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistent/ka snemalca/ka
  KatalogIzvajalci
 • AV montažer/ka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju AV-montaže ali
  • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-montaže.
  • Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojni montaži pri najmanj petih AV-projektih. Delo(-a) na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Baletni plesalec/baletna plesalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj srednješolska izobrazba in
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.
  KatalogIzvajalci
 • Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK /
  KatalogIzvajalci
 • Barman/Barmanka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja barmanstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  KatalogIzvajalci
 • Blagajnik/blagajničarka v igralnici

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj kot blagajnik v katerikoli dejavnosti in
  • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev

  KatalogIzvajalci
 • Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.
  KatalogIzvajalci
 • Cestni preglednik/cestna preglednica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK -       Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj izobrazba na ravni SOK 4 in -       najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in-       vozniško dovoljenje B-kategorije.
  KatalogIzvajalci
 • Concierge – Skrbnik/skrbnica gostov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK - izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in- najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja hotelirstva, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom, in- znanje tujih jezikov:1. angleščina – znanje najmanj na ravni, primerljivi B1(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljenosplošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni najmanj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1,s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Slovenijiali tujini)in2. tuj jezik – po izbiri, znanje najmanj na ravni, primerljivi B1(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni najmanj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Čebelar/čebelarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je pod mentorstvom čebelaril 3 leta z najmanj petimi čebeljimi družinami.
  KatalogIzvajalci
 • Čistilec/čistilka prostorov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  KatalogIzvajalci
 • Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), od tega najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).
  KatalogIzvajalci
 • Delovni potapljač/delovna potapljačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali področja tehnoloških strok ali geotehnologije ali 
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali elektrotehnike ali strojništva ali tehnoloških strok ali geotehnologije, s čimer izkazuje kompetence stroke in jih dokazuje s pogodbo o delu ali poročilom o opravljenem delu z naročnikovo referenco ali z delodajalčevim potrdilom ali z referenco o izvedenem projektu (dovoljeno je predložiti več različnih potrdil, ki skupaj izkazujejo tri leta delovnih izkušenj) in
  • najmanj 200 ur delovnih potopov v zadnjih dveh letih, ki jih dokazuje s potrjenim potapljaškim dnevnikom (log book-om) in
  • veljavno potrdilo o usposobljenosti za prvo pomoč s kisikom in 
  • potrdilo (certifikat) o usposobljenosti za uporabo potapljaške opreme za delovno potapljanje
  KatalogIzvajalci
 • Dietni kuhar/dietna kuharica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kuharstva, ki jih kandidat dokaže z/s:
  • delodajalčevim referenčnim pismom, ki vsebuje opis del in nalog delovnega mesta in pridobljene kompetence, znanja in spretnosti in
  • pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo o delu, ki izkazuje prej navedene reference.
  KatalogIzvajalci
 • Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  KatalogIzvajalci
 • Drogerist/drogeristka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšega opisa zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
  KatalogIzvajalci
 • Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola,
  • opravljen izpit F-kategorije,
  • tri leta delovnih izkušenj na področju ekološkega kmetovanja.
  KatalogIzvajalci
 • Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja. Delovne izkušnje kandidat dokaže z dokazili o samostojnem delu na najmanj treh različnih in raznovrstnih medijsko realiziranih projektih s področja dela glasbenega redaktorja (glasbena oprema, vodena glasbena oddaja, intervju, reportaža, poročilo, komentar, recenzija). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Gozdarski sekač/gozdarska sekačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F-traktorji in traktorski priključki
  KatalogIzvajalci
 • Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga, izdelanimi v zadnjih 5 letih
  Katalog
 • Graver/graverka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Dokončana osnovna šola.
  KatalogIzvajalci
 • Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri delu z ljudmi.
  KatalogIzvajalci
 • Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovna šola z dvema letoma delovnih izkušenj s področja urejanja voda,
  • opravljen izpit za varno delo z motorno žago,
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).
  KatalogIzvajalci
 • Hišnik/hišnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Zaključena osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Hmeljar/hmeljarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovnošolska obveznost,
  • vozniško dovoljenje F-kategorije.
  KatalogIzvajalci
 • Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri ter 5 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva ali
  • srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri ter 8 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva in
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Ilovičar/ilovičarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj šest mesecev praktičnih izkušenj z izvajanjem različnih del izdelave gradbe-nih elementov ali produktov iz ilovice, kar kandidat/kandidatka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti ali
  • najmanj eno leto praktičnih izkušenj pri graditvi objektov, kar kandidat/kandidatka do-kazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo de-javnosti.
  Katalog
 • Industrijski ličar/industrijska ličarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Inspicient/inspicientka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami kot inspicient. Kandidat ustrezne delovne izkušnje dokazuje z dokazili o samostojnem delu inspicienta/ke pri vsaj desetih gledaliških premierah ali vsaj dvajsetih drugih uprizoritvenih dogodkih. Kandidat svoje sodelovanje dokazuje z navedbo v gledališkem listu; v javni objavi; v špici oddaje /filma/ TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja/vodje tehnike.
  KatalogIzvajalci
 • Inštruktor/inštruktorica klekljanja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Kandidat predhodno pripravi zbirno mapo dokazil, ki vsebuje:
    • Klekljane čipke z navedbo virov in avtorjev vzorcev, po katerih so bile čipke sklekljane. Klekljane čipke v zbirni mapi so izdelane v tehnikah, elementih in motivih:
   •     Ažur.
   •     Cvetka.
   •     Delitev risov in polpremetov.
   •     Čipka, ki ima za osnovo til mrežo (t. i. pečna čipka).
   •     Dvobarvni tablet.
   •     Flandrijski ris – čipka v kombinaciji flandrijskega risa s tremi in petimi pari.
   •     Franže ob robu.
   •     Franže pod risom.
   •     Granatno jabolko.
   •     Idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   •     Idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem. Zaključena čipka s poljubnim nasnutkom in zaključkom.
   •     Izpeljanka širokega risa ali več izpeljank z verižico, ovinkom, rogljički, s pravokotnim in koničastim vogalom, z rožicami iz kitic in rožicami iz ribic. Zaključena čipka z nasutkom  in zaključkom na zanke.
   •     Kantu rožica.
   •     Kolca.
   •     Male smrekice z vogalom.
   •     Mizice z vogalom.
   •     Močeradi.
   •     Možganci.
   •     Nasnutek in zaključek v konici v polpremetu.
   •     Nasnutek in zaključek v konici v risu.
   •     Ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov.
   •     Ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnim, koničastim in kombiniranim vogalom.
   •     Pajki, izdelani na več različnih načinov.
   •     Pajki s polpremetom.
   •     Pence.
   •     Polpremet z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključko na zanke.
   •     Polpremet z vogali.
   •     Prečkanje risov ali polpremetov.
   •     Predeljeni ris, smiselno uporabljen v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
   •     Reliefni nasnutki in zaključki, smiselno uporabljeni v kombinaciji z drugimi tehnikami klekljanja.
   •     Ribežen
   •     Ris z dodajanjem in odvzemanjem parov. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   •     Rožica s kitico.
   •     Rožica s polnitvijo.
   •     Satovje z ovinki in vogali. Zaključena čipka z nasnutkom in zaključkom na zanke.
   •     Slince.
   •     Snežinka.
   •     Stolpički.
   •     Sukane slince z vogalom.
   •     Sukani ris z ovinki in vogali.
   •     Špirala.
   •     Štručke z vogalom.
   •     Tulipani.
   •     Tulpni list.
   •     Večbarvna čipka, izdelana po lastnem vzorcu.
   •     Verige.
   •     Vrtiljak.
   •     Vsaj štiri različni motivi narodnega ornamenta: nagelj, drugi zahtevni cvetlični motivi, človeška in/ali živalska figura.
   •     Vsaj tri različne klekljane polnitve.
   •     Združevanje risov in polpremetov.
   •     Žabice z vogalom.
   •     Žabice s platnom.
   •     Žagice.
   •     Žilica v polpremetu naravnost in postrani in

  • izjava kandidata, da je kandidat samostojno izdelal vse zgoraj navedene klekljane čipke v zbirni mapi.
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec / izdelovalka nakita

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
  • znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja.
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj končana osnovnošolska obveznost
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola in
  • 6 mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s  steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti (ročna izdelava izdelkov iz različnih materialov), ki se dokažejo z verodostojnim posnetkom izdelave le-tega.
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka programske opreme

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja razvoja programske opreme in aplikacij ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja programske opreme in aplikacij, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela, ali
  • trije lastni izdelki (trije primeri programskih aplikacij), pri katerih se lahko dokaže avtorstvo in niso starejši od dveh let.
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka sladic

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Izvajalec/izvajalka body piercinga

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.
  KatalogIzvajalci
 • Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK -       Izobrazba najmanj na ravni  SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in     -     najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.
  KatalogIzvajalci
 • Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK -       Izobrazba najmanj na ravni  SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in-   najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.
  KatalogIzvajalci
 • Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  KatalogIzvajalci
 • Izvajalec/izvajalka keramičarskih del

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK - Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in- najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju keramičarskih del
  KatalogIzvajalci
 • Kamerman/kamermanka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
  KatalogIzvajalci
 • Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja  in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  KatalogIzvajalci
 • Kemijski analitik/kemijska analitičarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
  KatalogIzvajalci
 • Kemijski procesničar/kemijska procesničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK  2 in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
  KatalogIzvajalci
 • Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • pet leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
  KatalogIzvajalci
 • Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
  • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
  KatalogIzvajalci
 • Kinooperater/kinooperaterka v digitalnem kinematografu

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in samostojno delo na področju tehnične realizacije reproduktivne kinematografske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj 320 ur, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (npr.: referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe - in/ali pogodbe - in/ali dokazilo o študentskem delu, izjave ipd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in vsebina opravljenega dela.
  Katalog
 • Klekljar/klekljarica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovna šola
  • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk z navedbo virov in avtorjev vzorcev za klekljanje. Zbirna mapa vsebuje klekljane čipke:
  -ažur
  -cvetka
  -delitev risov in polpremetov
  -dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
  -dodajanje in odvzemanje parov v risu
  -franže ob robu
  -idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
  -idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
  -idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
  -kantu rožica
  -kitica
  -luknjice v risu
  -male smrekice z vogalom
  -mizice z vogalom
  -nasnutki in zaključki na zanke
  -ovinki v polpremetu s posnemanjem in  puščanjem parov
  -ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
  -ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in -koničastimi vogali
  -pajki
  -polpremet z vogali
  -prečkanje risov ali polpremetov
  -predeljeni ris
  -reliefni nasnutki in zaključki
  -rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
  -rožica iz kitic
  -rožica s kitico
  -rožica s polnitvijo
  -satovje
  -slince
  -stolpički
  -sukane slince z vogalom
  -sukani ris z ovinki in vogali
  -široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
  -široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
  -štručke z vogalom
  -tulipani
  -združevanje risov in polpremetov
  -žabice z vogalom
  -žagice

  KatalogIzvajalci
 • Kletar/kletarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dokončana osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Knjigovez/knjigovezka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj osnovna šola in 3 leta delovnih izkušenj na področju knjigoveške dodelave ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj s področja knjigoveške dodelave.

  Katalog
 • Knjigovodja/knjigovodkinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Konjar/konjarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Izpit B, E in F kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Koreograf/koreografinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih in
  • dokazila o plesnih koreografijah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.
  KatalogIzvajalci
 • Kovač/kovačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju kovanja.
  KatalogIzvajalci
 • Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  Katalog
 • Krupje/krupjejka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj in 
  • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev
  KatalogIzvajalci
 • Kuhar/kuharica pred gosti

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in tri leta delovnih izkušenj s področja kuharstva
  KatalogIzvajalci
 • Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
  • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
  • Ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.
  Katalog
 • Livar/livarka procesnega litja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke procesnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju procesnega litja.
  KatalogIzvajalci
 • Livar/livarka tlačnega litja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke tlačnega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od enega leta,
  • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju tlačnega litja.
  Katalog
 • Lončar/lončarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Maniker/manikerka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Znanja anatomije roke in fiziologije kože in kožnih boleznih, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.
  KatalogIzvajalci
 • Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.
  Katalog
 • Manipulant/manipulantka odpadkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.
  Katalog
 • Maser/maserka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.
  KatalogIzvajalci
 • Masker/maskerka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)

  ali

  • najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)
  Katalog
 • Medičar/medičarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Medijski arhivist/medijska arhivistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji,
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike, medijev, organizacije dela, dela v kulturi ali administraciji.
  KatalogIzvajalci
 • Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
  • najmanj 300 ur medkulturnega posredovanja/mediacije, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. Od navedenih 300 ur lahko za največ 100 ur dokazuje z izjavo uporabnika(ov) oz. priseljenca(ev), tj. tistih/tistega, za kogar je kandidat opravljal medkulturno mediacijo in
  • dokazilo o znanju jezikov:

  - znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B1, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine z doseženim znanjem najmanj na ravni B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni A2 pri pisanju in
  - znanje vsaj še enega jezika, kar kandidat(ka) dokazuje z referenčnim pismom organizacij, društev, institucij ipd.
  KatalogIzvajalci
 • Mehanik/mehaničarka koles

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj pol leta delovnih izkušenj na področju servisiranja koles, ki jih lahko izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev.
  KatalogIzvajalci
 • Menedžer/menedžerka digitalne dostopnosti

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj tri leta delovnih izkušenj, ki vključujejo:
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj vodenja, koordiniranja ali organiziranja dela delovnih skupin in
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju digitalne dostopnosti.
  Kandidat izkazuje delovne izkušnje z verodostojnimi listinami (npr.: pogodbe, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
   
  Kandidat zahtevane delovne izkušnje lahko izkaže v istem ali različnih časovnih obdobjih.
  Katalog
 • Menedžer/menedžerka hotelske operative

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov in
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Menedžer/menedžerka turistične agencije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma (kar kandidat dokazuje s pogodbo o zaposlitvi, z drugo pogodbo o delu in delodajalčevim referenčnim pismom
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj s področja gostinstva ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba ter 8 let delovnih izkušenj s področja gostinstva
  KatalogIzvajalci
 • MIG/MAG-varilec/varilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.
  KatalogIzvajalci
 • Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Mizar/mizarka ali opravljen mojstrski izpit iz mizarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Mizar/mizarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju mizarstva in
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  KatalogIzvajalci
 • Mladinski delavec/mladinska delavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.
  KatalogIzvajalci
 • Modni stilist/modna stilistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Eno leto delovnih izkušenj na področju modnega stiliranja
  • Življenjepis z dokazili s področja modnega stiliranja
  • Projektna nalogo v obliki predstavitvene mape v tiskani in digitalni obliki, ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno-teoretični del, praktično-eksperimentalni del, zaključek, literaturo
  KatalogIzvajalci
 • Montažer/montažerka kamna

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  Katalog
 • Monter/monterka kovinskih konstrukcij

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varilstva ali izdelave ali montaže kovinskih konstrukcij ali elementov, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali izpisom iz delovne knjižice.
  KatalogIzvajalci
 • Monter/monterka stavbnega pohištva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali montažnih del na objektih ali v proizvodnji
  Katalog
 • Nadzornik/nadzornica cestnega prometa

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • ­srednja strokovna ali splošna izobrazba in
  • ­vozniško dovoljenje B-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Nadzornik/nadzornica sob

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Negovalec/negovalka dreves na višini

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dosežena raven izobrazbe SOK 2.
  KatalogIzvajalci
 • Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba ravni SOK 2 (dokončana OŠ) in starost najmanj 18 let in
  • opravljen verificiran program usposabljanja skladno s Pravilnikom o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 53/22) in
  • najmanj 1 leto izkušenj (pri tem štejejo tako formalne kot neformalne izkušnje) na področju nege in oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami ali oseb z napredovanimi nenalezljivimi boleznimi, kar kandidat, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljnjem besedilu: kandidat), dokazuje s potrdili, referencami, izjavami ipd.
  KatalogIzvajalci
 • Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 2 leti delovnih izkušenj v prosekturi kot obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica ali opravljenih 50 obdukcij, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnim pismom in potrjenim seznamom obdukcij s strani delodajalca.


  Katalog
 • Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka. Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o avtorstvu (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo  ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju oblikovanja digitalnih rešitev (spletne strani, spletne aplikacije ali/in mobilne aplikacije), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna delodajalčeva pisma, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu na projektu, dokazila o študentskem delu ipd.) in z najmanj enim lastnim izdelkom (delujočo digitalno rešitvijo) z izjavo o so/avtorstvu in z navedeno aktivno povezavo ali
  • najmanj dva lastna izdelka (dve delujoči digitalni rešitvi) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama ali
  • najmanj dva lastna izdelka (eno delujočo digitalno rešitev in osebno digitalno predstavitev/e zbirne mape) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama.
  KatalogIzvajalci
 • Oblikovalec/oblikovalka maske

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in
  • najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja) ali najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)
  KatalogIzvajalci
 • Oblikovalec/oblikovalka osvetljave

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih osvetljevalsko zahtevnih projektih (gledališki projekt, videospot, film, koncert, TV-projekt …) kot oblikovalec osvetljave. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o avtorstvu/izvedbi (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, nagrade, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto samostojnega dela na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov pri animaciji gibljivih slik (likovna zasnova likov/predmetov/ozadij; zgodboris; oblikovanje in izdelava lika, ozadja, predmetov, scenografije, osvetlitve; postprodukcija slike in zvoka ...), kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  Katalog
 • Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Oljkar/oljkarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin.
  KatalogIzvajalci
 • Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti oklepnih enot in funkcionalno vojaško usposabljanje za operaterja oklepnih enot
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4,
  • vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju odvajanja odpadnih voda, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Operater/operaterka na CNC stroju

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.
  KatalogIzvajalci
 • Operater/operaterka na igralnih avtomatih

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev


  KatalogIzvajalci
 • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR, Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10 in 14/13)
  KatalogIzvajalci
 • Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim  pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
  • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.
  *Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.
  KatalogIzvajalci
 • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 1 leto delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska.
  Katalog
 • Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska.
  Katalog
 • Operater/operaterka v kartonaži

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
  • vsaj srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže ali
  • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj na področju priprave in izdelave embalaže.
  Katalog
 • Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • opravljeno strokovno usposabljanje za Operaterja/operaterko varnostnonadzornega centra skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  KatalogIzvajalci
 • Operativni tehnolog/operativna tehnologinja v farmacevtski proizvodnji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju proizvodne priprave, izdelave in pakiranja zdravil, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
  Katalog
 • Operativni upravnik/operativna upravnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Organizator/ica scenske tehnike in naprav

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami s področja vodenja scenskih postavitev. Kandidat delovne izkušnje dokazuje z objektivnimi dokazili o sodelovanju v vsaj desetih različnih projektih z navedbo v gledališkem listu, v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s potrdilom producenta/režiserja/scenografa/vodje tehnike. Za vsaj pet navedenih projektov predloži tudi tehnične načrte scenografije. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Organizator/organizatorka poslovanja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  •  najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom
  KatalogIzvajalci
 • Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
  • znanje tujega jezika - angleščina – znanje na primerljivi ravni z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.
  • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih medijskih projektih z objektivnim dokazilom o sodelovanju (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik / tehnica zdravstvene nege
  • Potrdilo mentorja o najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobilizacije, ki vsebuje: pismeno dokumentacijo o opravljenih zahtevanih posegih, potrdilo o sodelovanju pri repoziciji, potrdilo o sodelovanju pri zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta
  • Opravljen zdravniški pregled
  KatalogIzvajalci
 • Oskrbnik/oskrbnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Osvetljevalec/osvetljevalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj osnovnošolska izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali  
  • najmanj srednja poklicna izobrazba elektrosmeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 2-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave,
  • kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj  le-te dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o sodelovanju pri najmanj petih uprizoritvenih in/ali AV- projektih kot osvetljevalec/ka (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/ke, tehnične vodje, odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Papirničar/papirničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
  • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
  • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.
  KatalogIzvajalci
 • Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  KatalogIzvajalci
 • Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog ali opravljen mojstrski izpit iz pečarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pečarstva in polaganja keramičnih oblog, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  Katalog
 • Pediker/pedikerka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.
  KatalogIzvajalci
 • Picopek/picopekinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj nižja poklicna izobrazba
  • 2 leti delovnih izkušenj kot picopek
  KatalogIzvajalci
 • Pivovar/pivovarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Plamenski varilec/varilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.
  KatalogIzvajalci
 • Plesalec/plesalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Vsaj poklicna, srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • dokazila o plesnih vlogah pri vsaj petih celovečernih predstavah (dolžina vsaj 30 min) ali štiridesetih plesnih nastopih/tekmovanjih.
  KatalogIzvajalci
 • Pletar/pletarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer artilerija
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske smer inženirstvo
  • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
  • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Opravljen test za ladijske potapljače
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NRKBO
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba tehnične smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oklepne enote
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna izobrazba tehnične ali elektro smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
  • Opravljeno usposabljanje za delo na radarskem sistemu
  • Opravljeno usposabljanje za pridobitev dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja
  • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez VHF/HF
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
  • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TASOC – OSN
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez Frequentis - GP, VHF/HF
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TAC – 90
  Katalog
 • Podčastnik pehote/podčastnica pehote

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer pehota
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske in usposabljanje za pripadnike specialnih sil
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline
  Katalog
 • Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer zračna obramba
  • Funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi
  Katalog
 • Podčastnik zvez/podčastnica zvez

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike SV, smer zveze
  Katalog
 • Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna šola prometne smeri
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec /vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer logistika
  Katalog
 • Podčastnik/podčastnica za oskrbo

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Splošna srednja šola ali srednja šola ekonomske ali komercialne smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oskrba
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Podkovski kovač/podkovska kovačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Polagalec/polagalka talnih oblog

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog
  KatalogIzvajalci
 • Policist/policistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 katere koli smeri in izobrazba Policist na ravni SOK 5 ali opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba Policist na ravni SOK 5 ter 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil in opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela ali
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 katerekoli smeri in opravljen Kriminalistični tečaj ali opravljen Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter 7 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog na delovnih mestih za katera se zahteva poklic policist (na ravni SOK 5 ali SOK 6), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (izpis iz kadrovske evidence, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe ipd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela  KatalogIzvajalci
 • Poljedelec/poljedelka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK /
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dve leti izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih ali drugih oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).
  Katalog
 • Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovnošolska obveznost,
  • izpit F-kategorije.
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • (ni posebnih pogojev)
  KatalogIzvajalci
 • Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)
  KatalogIzvajalci
 • Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki
  Katalog
 • Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja elektrostroke s pooblastilom za projektiranje skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in
  • opravljeno strokovno usposabljanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  KatalogIzvajalci
 • Posrednik/posrednica za nepremičnine

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj višja strokovna izobrazba ali
  • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za solidarno prihodnost ali
  • srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za solidarno prihodnost.
  KatalogIzvajalci
 • Postrešček

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  Katalog
 • Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • končana osnovna šola
  KatalogIzvajalci
 • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

  KatalogIzvajalci
 • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.
  KatalogIzvajalci
 • Preglednik/preglednica cestnih objektov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture ali višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva in 3 leta delovnih izkušenj s področja vzdrževanja prometne infrastrukture in
  • vozniško dovoljenje B-kategorije

  KatalogIzvajalci
 • Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju čiščenja odpadnih voda, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in tri leta delovnih izkušenj s področja gostinstva
  KatalogIzvajalci
 • Pripravljalec/pripravljalka restavracijskih sladic

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja kuharstva ali slaščičarstva in vsaj dve leti delovnih izkušenj s področja priprave sladic, ki ju kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in vsaj tri leta delovnih izkušenj s pripravo sladic, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.
  KatalogIzvajalci
 • Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dve leti delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (npr. pogodba, delodajalčevo referenčno pismo, poročilo o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ipd.).
  KatalogIzvajalci
 • Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (npr. pogodba, delodajalčevo referenčno pismo, poročilo o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ipd.).
  KatalogIzvajalci
 • Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj dvoletna srednješolska  izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z gorivi.
  Katalog
 • Proizvajalec/proizvajalka bioplina

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja tehnike ali biotehnike po klasifikaciji ARRS (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), ki jih kandidat izkaže z referenčnimi pismi.
  Katalog
 • Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj dve leti delovnih izkušenj v proizvodnji farmacevtske industrije, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (npr. pogodba, delodajalčevo referenčno pismo, poročilo o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ipd.).
  KatalogIzvajalci
 • Prometnik/prometnica v cestnem prometu

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4
  KatalogIzvajalci
 • Računovodja/računovodkinja

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.
  KatalogIzvajalci
 • Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna oz. splošna izobrazba ali
  • Srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju radijskega napovedovanja, moderiranja, novinarstva ali javnega govornega nastopanja
  KatalogIzvajalci
 • Realizator/realizatorka AV del

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju realizacije AV del
  KatalogIzvajalci
 • Refleksoterapevt/refleksoterapevtka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa, ki se dokazujejo s potrdilom, ki dokazuje opravljen preizkus znanja in ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.
  KatalogIzvajalci
 • Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
  • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Revirni lovec/revirna lovka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri,
  • opravljen izpit za lovskega čuvaja,
  • veljaven orožni list za lovstvo
  KatalogIzvajalci
 • Rezbar/rezbarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Ročni tkalec/ročna tkalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  Katalog
 • Ročno obločni/obločna varilec/varilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
      preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
      osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
      testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
      preverjanja kandidata.
  KatalogIzvajalci
 • Romski koordinator/romska koordinatorica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
  • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.
  KatalogIzvajalci
 • Romski pomočnik/romska pomočnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
  • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.
  KatalogIzvajalci
 • Sadjar/sadjarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Savnar/savnarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja savnanja, kar kandidat dokazuje s pogodbami o delu ali referenčnimi pismi delodajalcev oz. ponudnikov storitev savnanja
  Katalog
 • Serviser/serviserka električnih gospodinjskih aparatov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti oz. popravil elektrotehnike, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  Katalog
 • Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4
  Katalog
 • Skodlar/skodlarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pokrivanja streh s skodlami ali deskami
  Katalog
 • Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja načrtovanja in vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja načrtovanja in vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela.

  KatalogIzvajalci
 • Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Eno leto delovnih izkušenj pri delu z mehatronsko procesno opremo kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  KatalogIzvajalci
 • Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
  • dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
  • dokazilo o znanju jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) in
  • znanje albanskega jezika, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.
  KatalogIzvajalci
 • Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za arabski jezik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dosežena izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC skladno z uredbo, ki določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in
  • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
  • znanje jezikov:
   • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
   • znanje arabskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z arabskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja arabščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev za arabski jezik pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji.    

  Katalog
 • Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za perzijski jezik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC skladno z uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in
  • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
  • znanje jezikov:
   • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
   • znanje perzijskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 s perzijskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja perzijščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev za perzijski oz. farsi jezik pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji.   
  Katalog
 • Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za ukrajinski jezik

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
  • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar kandidat/kandidatka dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
  • znanje jezikov:
   • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
   • znanje ukrajinskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z ukrajinskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja ukrajinščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.    
  Katalog
 • Slamokrovec/slamokrovka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  Katalog
 • Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska ali opravljen mojstrski izpit iz slikopleskarstva-črkoslikarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarska in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju slikopleskarstva–črkoslikarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  KatalogIzvajalci
 • Snemalec/snemalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja.
  KatalogIzvajalci
 • Sobar/sobarica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • (ni posebnih pogojev)
  KatalogIzvajalci
 • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj eno leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših ljudi, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave ipd.) in
  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22).
  KatalogIzvajalci
 • Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja sommeljerstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi    
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja someljerstva, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  KatalogIzvajalci
 • Steklobrusilec/steklobrusilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih
  Katalog
 • Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih
  Katalog
 • Steklopihalec specialist/steklopihalka specialistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki
  Katalog
 • Steklopihalec/steklopihalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih
  Katalog
 • Stekloslikar/stekloslikarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dekorativne obdelave stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali z referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih
  Katalog
 • Strojni obdelovalec/strojna obdelovalka kamna

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  Katalog
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja načrtovanja, vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja načrtovanja, vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj dveh let in vsebina opravljenega dela.

  KatalogIzvajalci
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja razvoja programske opreme in aplikacij ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja programske opreme in aplikacij, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj dveh let in vsebina opravljenega dela ali
  • trije lastni izdelki (trije primeri programskih aplikacij), pri katerih se lahko dokaže avtorstvo in niso starejši od dveh let.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar podnar/suhorobarka podnarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar rešetar/suhorobarka rešetarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar spominkar/suhorobarka spominkarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni vstopnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Suhozidar/suhozidarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • V zadnjih treh letih izvedena dela pri gradnji  suhozidnih objektov, ki jih dokazuje z dokumentacijo o gradnji prostostoječega zidu, podpornega zidu, tlaka s kamnitimi ploščami ter stopnic ter izvedeni sanaciji ali obnovi vsaj dveh od zgoraj naštetih suhozidnih objektov.
  KatalogIzvajalci
 • Svetovalec sirov/svetovalka sirov/sommelier za sire

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja someljerstva sirov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvo
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja someljerstva sirov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  KatalogIzvajalci
 • Svetovalec/svetovalka za destinacijski management

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Špediter/špediterka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4.
  KatalogIzvajalci
 • Tajnica režije/tajnik režije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev ali
  • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev.
  • Kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj, izkušnje dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih AV-projektih kot tajnica/tajnik režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju (navedba v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s producentovim potrdilom  ali odgovorne osebe na projektu). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
  KatalogIzvajalci
 • Talilec/talilka barvnih kovin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja barvnih kovin
  Katalog
 • Talilec/talilka jekla

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja jekla
  Katalog
 • Talilec/talilka železovih litin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin
  Katalog
 • Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin ali
  • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin.
  KatalogIzvajalci
 • Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec ali končano služenje vojaškega roka pred letom 2004
  • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
  • Opravljeno usposabljanje za tehnika letalca
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  • Opravljen zdravniški pregled za letalsko osebje (kriterij II)
  • Tipski certifikat za zrakoplov
  • Starost do 35 let
  Katalog
 • Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.
  KatalogIzvajalci
 • Teletržnik/teletržnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Televizijski voditelj/televizijska voditeljica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba in
  • ­dokazila o vodenju vsaj treh televizijskih oddaj, ki jih je kandidat vodil v zadnjih treh letih (3 video posnetki, ki jih kandidat odda na USB-ključku ali DVD-ju)
  KatalogIzvajalci
 • Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Tesar/tesarka ali opravljen mojstrski izpit iz tesarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Tesar/tesarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju tesarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  Katalog
 • Tetover/tetoverka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  KatalogIzvajalci
 • TIG varilec/TIG varilka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.
  KatalogIzvajalci
 • Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj tri leta izkušenj uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jih kandidat dokazuje s formalnim ali neformalnim potrdilom.
  KatalogIzvajalci
 • Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju toplotne obdelave kovin
  KatalogIzvajalci
 • Turistični animator/turistična animatorka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja turizma (organizacije prostega časa), ki jih kandidat dokaže s pogodbo o delu ali z delodajalčevim referenčnim pismom
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Turistični informator/turistična informatorka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in
  • znanje tujih jezikov:
  1.)angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2.)tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Umetnostni kovač/umetnostna kovačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Ni posebnih pogojev.
  Katalog
 • Upravljalec/upravljalka dvigal

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
  • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini
  Katalog
 • Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • dokončana osnovna šola
  • opravljen izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba ali NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temeljna kvalifikacijo za voznika,
  • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini,
  • vozniški izpit C-kategorije.
  Katalog
 • KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj dokončana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj kot upravljavec scenskih elementov in naprav.
  • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljavec scenskih elementov in naprav (kot dokazilo kandidat predloži vsaj tri načrte za scenografije, pri katerih je sodeloval, z navedbo v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV- prenosa ipd., oz. s/z producentovim, režiserjevim, scenografovim potrdilom ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let. 
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
  • eno leto delovnih izkušenj v proizvodnji farmacevtske industrije, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
  • eno leto delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
  • eno leto delovnih izkušenj v farmacevtski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice), ali najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj s področja urejanja voda in upravljanja z vodnimi objekti in napravami, vključno z energetskimi vodnimi objekti (hidroelektrarne, zadrževalniki, zapornice
  • vozniško dovoljenje B-kategorije
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).
  KatalogIzvajalci
 • Upravljalec/upravljalka zelenih površin za šport in prosti čas

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali vrtnarstva in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z vzdrževanjem oziroma upravljanjem zelenih površin za šport in prosti čas,
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  Katalog
 • Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadnimi vodami, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Upravljavec/upravljavka kanalizacije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadnimi vodami, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Urar/urarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba
  • Znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja
  KatalogIzvajalci
 • Utopni kovač/utopna kovačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju utopnega kovanja
  KatalogIzvajalci
 • Valjavec/valjavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju valjanja kovin
  KatalogIzvajalci
 • Varnostni menedžer/varnostna menedžerka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/ varnostne menedžerke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
  • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
  • najmanj višja strokovna izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija »Varnostni menedžer/varnostna menedžerka« in
  • najmanj 5 let dela na področju zasebnega varovanja, pri čemer se upošteva:
   • delo v podjetju, ki trži varnostne storitve na delovnem mestu pooblaščenega varnostnega inženirja ali varnostnega menedžerja ali 
   • delo v gospodarskih subjektih ali v organih državne uprave na delovnih mestih varnostnega menedžerja ali odgovorne osebe za varovanje ljudi in premoženja.
  KatalogIzvajalci
 • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • višja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga ali
  • srednja strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj pri prevozu nevarnega blaga in
  • potrdilo o udeležbi na usposabljanju za varnostne svetovalce, predpisanem v poglavju 1.8 Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10 in 14/13)
  KatalogIzvajalci
 • Varnostni tehnik/varnostna tehnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 s področja računalništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali telekomunikacij in
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje. 
  KatalogIzvajalci
 • Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja/ varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
  • Končana najmanj osnovna šola.
  • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
  KatalogIzvajalci
 • Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednješolska poklicna izobrazba
  • nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik/varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del
  • izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  KatalogIzvajalci
 • Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika telesnega stražarja/varnostnice telesne stražarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje
  • najmanj srednja poklicna izobrazba  
  • vozniški izpit B-kategorije
  • potrdilo o opravljenem preizkusu  znanja o ravnanju z orožjem predpisanim z zakonom o orožju
  KatalogIzvajalci
 • Varnostnik/varnostnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
  • končana najmanj osnovna šola
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika/varnostnico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
  KatalogIzvajalci
 • Varuh/varuhinja predšolskih otrok

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Glej poklicni standard Varuh/varuhinja predšolskih otrok: 611861150 in točko 11 tega kataloga.

  POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO    

  • dosežena izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
  • najmanj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (npr. vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd. – tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok), od tega najmanj 100 ur v organiziranih neposrednih aktivnostih z namenom vzgoje in izobraževanja, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti (npr. taborništvo, pevski zbori, kolonije, tečaji, delavnice ipd.).
  KatalogIzvajalci
 • Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja strokovna šola smeri veterinarski tehnik, živinorejsko - veterinarski tehnik ali zdravstveni tehnik
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Zaključena osnovna šola
  Katalog
 • Videooblikovalec/videooblikovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe) ali
  • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na videopodročju (delovne izkušnje kandidat dokazuje s podpisom pravne/odgovorne osebe).
  KatalogIzvajalci
 • Viličarist/viličaristka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • izobrazba najmanj na ravni SOK 2
  • vozniški izpit B-kategorije  
  KatalogIzvajalci
 • Vinogradnik/vinogradnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Vizažist/vizažistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK - najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri
  KatalogIzvajalci
 • Vodja cateringa

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj iz področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
            ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi
  KatalogIzvajalci
 • Vodja delovne skupine v proizvodnji

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Vodja hotelske recepcije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj pet let delovnih izkušenj s področja hotelirstva, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o zaposlitvi, drugo pogodbo o delu in z delodajalčevim referenčnim pismom
  • znanje tujih jezikov:
  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
  KatalogIzvajalci
 • Vodja projekta

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
  • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
  KatalogIzvajalci
 • Vodja projektne naloge

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
  • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
  • Univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov
  KatalogIzvajalci
 • Vodnik/vodnica v naravi in krajini

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK 2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

  Ni posebnih pogojev.
  KatalogIzvajalci
 • Vodovarstveni/a nadzornik/ca

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 6 mesecev delovnih izkušenj s področja varstva in urejanja voda;
  • opravljen preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka po predpisih, ki urejajo prekrške
  • vozniško dovoljenje B-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj v zadnjih treh letih na področju montaže strojnih inštalacij, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Vojak artilerije/vojakinja artilerije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak bolničar/vojakinja bolničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Opravljeno OVSIU – smer bolničar
  Katalog
 • Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
  • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak mornar/vojakinja mornarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Opravljen test za ladijske potapljače
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Osnovno vojaško strokovno usposabljanje za potapljača (OVSU)
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen splošni zdravstveni pregled
  Katalog
 • Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v nuklearno – radiološko – kemično – biološki obrambi (NRKBO)
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Pridobljena licenca za delo na radarju
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Pridobljeno dovoljenje tehničnega osebja URSCL
  Katalog
 • Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katerekoli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Pridobljena licenca za delo na sistemu TASOC-OSN
  • Pridobljena licenca FREQUENTIS-GP
  Katalog
 • Vojak pehote/vojakinja pehote

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno usposabljanje za pripadnike specialnih sil
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista izvidnika NRKBO
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba kemijske ali laboratorijske smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista laboranta NRKBO
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – izvidnika / vojakinjo specialistko artilerije – izvidnice
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista - meteorologa
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist artilerije – računar/vojakinja specialistka artilerije – računarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – računarja
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – topografa
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
  • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
  • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak strelec/vojakinja strelka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno temeljno vojaško usposabljanje Slovenske vojske ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Opravljeno OVSIU - veterinarski bolničar
  Katalog
 • Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Vojak zvez/vojakinja zvez

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • opravljen zdravniški pregled
  • srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
  • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnost vojaka vezista določene specialnosti
  Katalog
 • Vojak/vojakinja za oskrbo

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba trgovske, ekonomske ali komercialne smeri
  • Opravljeno OVSIU – izobraževanje za vojaka za oskrbo / vojakinjo za oskrbo
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Vozniški izpit B in C kategorije
  Katalog
 • vojaški policist/vojaška policistka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline
  • Vozniški izpit B kategorije
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak pehote / vojakinja pehote
  • Opravljeno osnovno ali funkcionalno usposabljanje za vojaškega policista
  Katalog
 • Vojaški voznik/vojaška voznica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Vozniški izpit B in C kategorije
  • Opravljeno OVSIU – voznik
  Katalog
 • Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
  • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za voznika oklepnega vozila
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Vozniški izpit B kategorije
  Katalog
 • Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 3,
  • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B- in C-kategorije ter
  • dve leti delovnih izkušenj v komunalni dejavnosti, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2,
  • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B- in C-kategorije in
  • eno leto delovnih izkušenj v dejavnosti ravnanja z odpadki, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
  KatalogIzvajalci
 • Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  KatalogIzvajalci
 • Vzdrževalec/vzdrževalka cest

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK - Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in- najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.
  KatalogIzvajalci
 • Vzdrževalec/vzdrževalka cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti oz. popravil elektrotehničnih naprav, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.
  Katalog
 • Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja vzdrževanja informacijsko- komunikacijske opreme in storitev ali
  • dokazila o samostojnem delu na področju vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela.
  KatalogIzvajalci
 • Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj osnovnošolska izobrazba.
  KatalogIzvajalci
 • Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.
  Katalog
 • Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  KatalogIzvajalci
 • Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Srednja zdravstvena šola, končano pripravništvo in opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene nege
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
  • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  Katalog
 • Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege
  • opravljen strokovni izpit iz zdravstvene nege
  • eno leto delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
  • vozniški izpit B-kategorije
  • opravljen zdravniški pregled za delo v reševalni službi
  KatalogIzvajalci
 • Zelenjadar/zelenjadarica

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci
 • Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  KatalogIzvajalci
 • Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Zidar/zidarka ali opravljen mojstrski izpit iz zidarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Zidar/zidarka in
  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju zidarstva, ter
  • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
  KatalogIzvajalci
 • Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
  • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/ delodajalčevo potrdilo).
  KatalogIzvajalci
 • Železokrivec/železokrivka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK 2.1 Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard  Železokrivec/železokrivka   in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
  • najmanj osnovnošolska izobrazba in
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let ter
  • tri leta delovnih izkušenj na področju železokrivstva
  KatalogIzvajalci
 • Živinorejec/živinorejka

  VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK
  • Končana osnovna šola
  • Opravljen vozniški izpit F-kategorije
  KatalogIzvajalci

Dostopnost spletišča