Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Kaj je NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.


Zakaj NPK

V času, ko izobrazba in šolsko spričevalo ali diploma že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno dokazila o poklicni usposobljenosti posameznika in ko trg skorajda dnevno kreira potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je  NPK - lahko odgovor za vsako podjetje, ki stremi k zadovoljstvu v kolektivu, fleksibilnejšemu zaposlovanju ter konkurenčnosti na domačih in mednarodnih trgih.

V obdobju od priprave Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah leta 2000, je bilo do danes v Sloveniji podeljenih skoraj 85 000 certifikatov NPK, kar samo po sebi priča o uspešnosti in hkrati nujnosti sistema NPK.

V kolikor tudi v vašem podjetju opažate razlike med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela (ne najdete ustrezne delovne sile), želite enostavnejše izbirati strokovno usposobljen kader, iščete aktualne kompetence, spretnosti in znanja,  svojim zaposlenim želite zagotoviti pridobitev znanj za točno določeno delo ali jim omogočiti ustrezno napredovanje - preverite sistem NPK in si zagotovitve višji nivo storitev.


Prvi korak podjetja na poti do NPK

V kolikor iščete NPK za vaše podjetje ali bi želeli pripraviti nov NPK, vam bomo z veseljem pomagali.

Pokličite nas ali nam posredujte mail in skupaj bomo pogledali:

- kateri NPK že obstajajo in kateri bi bili primerni za vaše podjetje oz.;
- kakšni so postopki priprave novega NPK in koliko časa se NPK pripravlja;
- odgovorili pa vam bomo tudi na kakršno koli vaše vprašanje v povezavi z NPK.

Dostopnost spletišča