Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Kakšen strošek predstavlja NPK in kdo ga krije

Cene samega postopka preverjanja in potrjevanja NPK so različne. V primeru, da gre le za potrjevanje kandidatove zbirne mape je cena približno 180 EUR. Če pa je poleg potrjevanja zbirne mape še neposredno preverjanje samega kandidata, pa lahko cena naraste nekje do približno 220 EUR. Cene postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK so odvisne od načina preverjanja in so zapisane v Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK.

Stroške NPK lahko krije tako delojemalec (zaposleni) kot delodajalec, odvisno od dogovora. Delodajalci se za plačilo odločajo, ker prepoznajo NPK kot dodano vrednost za zaposlenega in podjetje (večja strokovnost, motiviranost, napredovanje, prekvalifikacija ...), delojemalci (zaposleni) pa predvsem v želji, da bi svoje delo opravljali boljše in da bi za svoje delo in znanje prejeli javno veljavno listino.


Dostopnost spletišča