Kdo so svetovalci

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije. Navadno so zaposleni v organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo, ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ima vsak kandidat pravico do svetovanja pri prijavi v postopek ter pri pripravi svoje zbirne mape. Vsak izvajalec pa je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Pomembno je poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

Dostopnost spletišča