Naloge svetovalca

Naloga svetovalca je, da informira kandidata o postopku preverjanja in potrjevanja, išče skupaj z njim možnosti za kandidatov osebni razvoj in premagovanje dosedanjih ovir. Na uvodnem razgovoru svetovalec poda kandidatu informacije o možnostih, ki mu jih ponuja izvajalec preverjanja in potrjevanja, opiše posamezne poklicne kvalifikacije in opiše poti do preverjanja in potrjevanja:

Pri tem svetovalec kandidatu nudi oporo pri izbiranju ustreznih dokazil ali iskanju dodatnih možnosti za izobraževanje ter mentorstvo, ki zajema predvsem konkretno vodenje pri izboru ravni in področja za preverjanje in potrjevanje, pri iskanju dokazil in določanju njihove ustreznost, ko kandidat pripravlja svojo zbirno mapo / osebni portfolio.

Celoten proces svetovanja pa mora temeljiti na avtonomiji posameznika, ki razmišlja o svojih izkušnjah in svetovalec mu pomaga pri formuliranju, predstavitvi teh izkušenj na način, ki mu bo omogočil ovrednotenje teh izkušenj.

Svetovalec nudi podporo kandidatu, ki si na tak način krepi svoj občutek vrednosti in se motivira za nadaljnji osebni razvoj. Tak način dela s kandidatom je nujen v situacijah, ki so kandidatu neznane in posebej v tem primeru, ko mora predstaviti svoje izkušnje, da bi jim dal neko formalno vrednost.

Oglejte si svetovalni razgorov med svetovalko in kandidatko za NPK

Dostopnost spletišča