Razgovor s svetovalcem

Primer svetovalnega razgovora med svetovalcem v postopku preverjanja in potrjevanja NPK in kandidatom za NPK
Dostopnost spletišča