Usposabljanje svetovalcev

Usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Da bi zagotovili strokovno delo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pogoj za inštitucijo, ki se vpisuje v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, da ima usposobljenega svetovalca.

Cilji usposabljanja so:

- seznanitev s potmi pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK;

- spoznavanja pomena svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja;

- spoznavanje pravne podlage in postopka preverjanja in potrjevanja NPK;

- usposabljanje za pripravo portfolia kandidatov;

- usposabljanje za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom;

- usposabljanje za uporabo registracijsko informacijskega sistema.

Usposabljanje se zaključi s pripravo zaključne naloge kandidata, ki jo bodoči svetovalec zagovarja na razgovoru.

Sestava zaključne naloge

1. Priprava informacije o NPK za kandidate, za katero bodo svetovali (kaj je NPK, kaj omogoča kandidatu, kako je mogoče pridobiti).

2. Opis uporabe ene etične smernice za svetovalca pri svojem delu.

3. iz baze NRP poiskati poklicni standard in katalog ter ju priložiti k zaključni nalogi.

4. izdelati zbirno mapo kandidata, ki mora vsebovati obvezne dokumente, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Url. Št. 37/2010)

Vas zanimajo novi razpisani roki usposabljanja? Preverite na spletni strani NRP.

Dostopnost spletišča