8. Ali je NPK priznana tudi v tujini?

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji pridobljen v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je javna listina in se kot takšna lahko uporabi v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v tujini, ne pomeni pa avtomatičnega priznavanja le-te oziroma dovoljenja za opravljanje dela/poklica.

V primeru, da poklic ni reguliran v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji je priznavanje poklicnih kvalifikacij v pristojnosti države (odvisno od nacionalne zakonodaje) oziroma delodajalca; če gre pa za reguliran poklic, se lahko certifikat uporabi kot ena od listin v postopku priznavanja v skladu z Direktivo 2005/36 o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Podatki o reguliranih poklicih in pristojnih organih so objavljeni na: http://www.reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev.aspx

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča