9. Ali lahko opravljam NPK v tujem jeziku

Po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti morajo kandidati vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vložiti v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno pripraviti tudi zbirno mapo. Ne glede na navedeno pa lahko stranke in drugi udeleženci v postopku, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača. Stroški tolmača gredo v breme kandidata v postopku. Potrebno pa je upoštevati tudi morebitne izjeme, saj lahko obstajajo (ali pa še bodo) tudi katalogi za NPK, kjer je oz. bo, glede možnosti spremljanja postopka s pomočjo tolmača, določeno drugače.

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča