15. Ali lahko z NPK odpreš svoj s.p in opravljaš delo na podlagi pridobljene NPK?

Posamezniki, ki želijo registrirati ali s.p. ali d.o.o. morajo ob sami registraciji navesti šifro dejavnosti, ki bi jo želeli opravljati. Šifre dejavnosti izhajajo iz Standardne klasifikacije dejavnosti  - SKD 2008. Iz vrste dejavnosti, ki jo stranka navede, je potem odvisno ali stranka potrebuje dokazovati izobrazbeni pogoj in pridobiti obrtno dovoljenje, oz. obrtnega dovoljenja sploh ne potrebuje, niti ne potrebuje izkazati izobrazbenih pogojev.

Za opravljanje t.i. obrtnih dejavnosti – to so dejavnosti, ki so navedene v 3. členu  Uredbe o obrtnih dejavnosti  (Uradni list RS, št. 63/2013) je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje izda območna obrtno podjetniška zbornica, kjer ima podjetje sedež dejavnosti in sicer ob predpogoju, da je izpolnjen izobrazbeni pogoj. Kakšen izobrazbeni pogoj se zahteva za pridobitev obrtnega dovoljenja, si lahko pogledate v dokumentu: Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti. Dokument najdete na spletni strani OZS – Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Izobrazbeni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je različen za vsako dejavnost, je pa kot pogoj določena ustrezna poklicna izobrazba, oz. opravljen mojstrski izpit iz zahtevanega področja.

Dejavnosti, pri katerih pa so (namesto ustrezne izobrazbe) kot pogoj za izkazovanje ustrezne strokovne usposobljenosti, možne tudi posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije, pa so sledeče:

10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic –  NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov  – NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

22.110 – Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila – NPK vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

24.510 – Litje železa – NPK livar

33.120 – Popravila stroje vin naprav  – NPK skrbnik  procesnih naprav  - mehatronik – velja samo za nekatere podrazrede – ne za vse

43.990  - Druga specializirana gradbena dela

   - gradnja temeljev – NPK  izvajalec betonskih del

   - vrtanje in kopanje jaškov – NPK upravljalec  geovrtalnih strojev

   - betoniranje – NPK izvajalec betonskih del

   - postavljanje dimnikov in peči – NPK vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

   - storitve z dvigali in drugo gradbeno  mehanizacijo  - NPK upravljalec mobilnih dvigal

45.200 – Vzdrževanje in popravilo motornih vozil

   - popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles – NPK vzdrževalec pnevmatik

96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost

   - pedikiranje – NPK pediker


V kolikor pa stranka registrira dejavnosti, ki se nahajajo na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo, v tem primeru izobrazbenega pogoja ni potrebno izpolnjevati.  Seznam teh dejavnosti prav tako najdete na naslovu OZS in sicer: Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obr-Z običajno opravljajo na obrtni način

 

Vir: Odgovor je pripravila Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Za podrobnejše informacije predlagamo, da kontaktirate – Mateja Loparnik Učakar, telefon: 01 58 39 570 ali e-mail: mateja.loparnik@ozs.si

 

Dostopnost spletišča