4. Kako lahko uveljavljam dokazila o svojih delovnih izkušnjah in neformalnem učenju v postopku pridobivanja NPK-ja?

V kolikor kandidat izpolnjuje formalni - vstopni pogoj za NPK, začneta skupaj s svetovalcem za NPK pripravljati zbirno mapo s katero kandidat dokazuje obvladovanje splošnih vsebin NPK-ja, ki so zapisane v 11. točki kataloga za NPK »STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI ZA NPK«. V tem splošnem delu kataloga za NPK so zapisane vse potrebne kompetence in znanja ki se jih potrebuje za opravljanje določenega NPK-ja in jih lahko kandidat pri pridobivanju NPK izkazuje z ustreznimi dokazili v zbirni mapi. Če kandidatu slučajno manjkajo kakšna dokazila ali izkušnje iz tega splošnega dela NPK kataloga, jih lahko pridobi tudi v krajših dousposabljanjih za ta manjkajoča znanja.

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča