6. Kako poteka pridobivanje NPK?

a) Najprej se kandidat prijavi pri izbranem NPK izvajalcu v postopek pridobivanja NPK

b) Izvajalec ugotavljanja in potrjevanja NPK kandidatu omogoči pomoč NPK svetovalca, ki kandidatu pomaga v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. 

c) V kolikor kandidat izpolnjuje formalne pogoje za pridobite NPK začneta skupaj s svetovalcem pripravljati zbirno mapa oz. zbirati dokazila o njegovih izkušnjah, glede na vsebino posameznega NPK.  

d) Če kandidatu manjkajo določene izkušnje ali znanja, ki jih katalog za NPK predpisuje ima kandidat možnost da le-ta manjkajoča znanja in izkušnje pridobi naknadno s krajšim usposabljanjem.

e) Na koncu postopka pridobivanja NPK komisija za preverjanje in potrjevanje NPK zbirno mapo pregleda in ovrednoti. V kolikor komisija na podlagi jasno določenih kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je zbirna mapa ustrezna jo potrdi. V kolikor pa oceni, da so dokazila nepopolna, lahko kandidata preveri še v živo, kjer mu postavi določena vprašanja ali ga zaprosi, da svoja znanja izkaže na praktičnem primeru ipd. V kolikor je kandidat uspešen prejme certifikat o NPK.

Shema »kako do NPK«

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča