3. Kakšen je formalni - vstopni pogoj, da se lahko sploh prijavim v postopek za pridobitev NPK?

Vsi NPK-ji imajo različne formalne vstopne pogoje, ki jih morajo kandidati za NPK izpolnjevati preden se sploh vpišejo v postopek pridobitve NPK. Ti vstopni pogoji se zelo razlikujejo med različnimi NPK-ji.

Običajno pa so ti formalni - vstopni pogoji:

   a) določena predhodna izobrazba kandidata (običajno je to povezano z ravnjo zahtevnosti del
        NPK-ja)
   b) določeno obdobje predhodnih delovnih izkušenj kandidatov - iz področja NPK-ja
   c) drugo (pri nekaterih NPK-jih so lahko vstopni pogoji tudi različna predhodno opravljena
        usposabljanja, določeni izdelki ali storitve, zdravniško potrdilo ipd)

Ali ustrezate tem formalnim - vstopnim pogojem, lahko razberete v posameznem katalogu za NPK pod točko kataloga 2.2 »POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO«.

Pri preverjanju vaših vstopnih pogojev za želen NPK vam je na voljo svetovalec za NPK, ki vam ga zagotovi Izvajalec NPK.

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča