7. Kakšni so stroški za pridobitev NPK?

Cene samega postopka preverjanja in potrjevanja NPK so različne. V primeru, da gre le za potrjevanje kandidatove zbirne mape je cena približno do 180 EUR. Če pa je poleg potrjevanja zbirne mape še neposredno preverjanje samega kandidata, pa lahko cena naraste nekje približno do 220 EUR. Cene postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK so odvisne od načina preverjanja in so zapisane v Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK.

Lahko pa nekateri izvajalci ponujajo tudi različne priprave na postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK. Tukaj je potrebno poudariti, da Zakon o NPK ne predpisuje nobenih takšnih priprav. Kandidat se lahko namreč vključi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK brez priprav, če meni, a obvladuje vsa ključna dela oz. znanja, ki so predpisana v 11. točki NPK kataloga (Standardi strokovnih znanj in spretnosti za NPK).   

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas.

 
Dostopnost spletišča