2. Kje lahko pridobim NPK?

V seznamu NPK katalogov je ob vsakem posameznem katalogu za NPK tudi povezava (naslov in telefonski kontakt) do izvajalcev NPK. Izvajalci »postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK« so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Vsak izvajalec je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja NPK. Izvajalci NPK so lahko medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe.

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča