5. S kakšnimi vrstami dokazil lahko v samem postopku pridobivanja NPK dokazujem svoje delovne in neformalne izkušnje?

Zbirna mapa je osrednji dokument s katerim lahko kandidat dokazuje obvladovanje spretnosti in znaj, ki so zapisane v NPK katalogu. Dokazila o kandidatovih neformalnih izkušnjah so v zbirni mapi sistematično urejeni glede na posamezen katalog za NPK. Dokazila so lahko:

   a) Dokazila o predhodnih  delovnih izkušnjah
       Formalne delovne izkušnje: delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo,  izjava
       delodajalca, itd.

   b) Dokazila o izobraževanjih in usposabljanjih
       Potrdila o udeležbi in/ali zaključku neformalnega izobraževanja, programa usposabljanja,
       potrdila o tečajih, seminarjih itd.  

   c) Dokazila o referencah
      Članki v reviji ali časopisu, avtorstvo ali soavtorstvo pri pisanju knjig in drugih publikacij,
      video posnetek dela, ki ga je kandidat opravil, referenčna pisma prejšnjih delodajalcev ali
      zdajšnjega delodajalca, referenčna pisma strank, posebne nagrade ali pohvale iz tekmovanj ali
      prireditev, članki o kandidatu, fotografije izdelka/dela, ki ga je kandidat opravil, dokazilo o
      storitvah, ki jih je opravil kandidat itd. Dokazila o referencah so včasih boljša referenca za
      dokazovanje usposobljenosti kot pa sama potrdila tečajev in usposabljanj.

V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas

Dostopnost spletišča