Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Primeri dobre prakse in izkušnje slovenskih podjetij z NPK

Številna slovenska podjetja NPK s pridom uporabljajo pri iskanju zaposlenih, za interna izobraževanja in zagotavljanje večje mobilnosti v podjetju. Med poglavitnimi prednostmi NPK podjetja navajajo predvsem:

- hitro kreiranje novih poklicev v skladu s potrebami podjetja in tržišča;
- večjo kakovost in strokovnost zaposlenih;
- večjo konkurenčna prednost na tržišču (višja kakovost storitev);
- enostavnejšo selekcijo pri izbiri kadra;
- možnost napredovanja posameznika na delovnem mestu zaradi umestitve NPK v sistemizacijo delovnih mest;
- možnost dodatnih kvalifikacij ali specializacij za zaposlene, možnost prekvalifikacij;
- pridobitev poklica za tiste, ki ga nimajo in hitra prekvalifikacija tistih, ki že imajo poklic;
- povečano notranjo mobilnost zaposlenih;
- hitro pridobivanje uradnih listin za poklicno kvalifikacijo zaradi možnosti upoštevanja
  delovnih izkušenj in neformalnega izobraževanja zaposlenih;

Da bi dobili boljšo predstavo, kako lahko NPK koristi tudi vašemu podjetju, smo zbrali nekaj
primerov dobre prakse in izkušenj slovenskih podjetij.

-  Cankarjev dom
-  Telekom Slovenije, d.d.
-  HIT d. d. Nova Gorica
-  Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
-  Salon dobrega počutja Lučka
-  ENRAS, d. o. o, računovodski servis
-  EMO orodjarna d.o.o.
-  Center domače in umetnostne obrti, Zavod Marianum Veržej
-  GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna
-  GIPS, gradbeništvo
-  Iskra Avtoelektrika, d. d.
-  KRKA, d. d.
-  Mestni muzej Idrija
-  Podeželsko razvojno jedro – Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja
-  Radiotelevizija Slovenija
-  Slovenska vojska
-  D-COM Posredništvo
-  Zasebno varovanje

Dostopnost spletišča