Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

ENRAS, d. o. o, računovodski servis

 Z NPK na področju računovodskih storitev se kakovost opravljenih storitev le povišuje. Lahko postaneš prepoznavnejši, prepoznavnost v računovodstvu pa je v današnjem tempu življenja zelo pomembna.

Današnji časi narekujejo, da je potrebno dobro poskrbeti tako za realno razporejene stroške kot za redne prihodke. Delodajalec ima pri tem v vsakem primeru zelo pomembno vlogo. Vpogled v pomen obeh imen strošek in prihodek nam jasno pove, da morajo biti stroški vsekakor upravičeni. Ciljna naravnanost stroškov, predvsem pa njihova dodana vrednost, nam zagotavljata doseganje pričakovanih prihodkov. In kje je naš računovodski servis kot delodajalec iskal dodano vrednost stroškov? Predvsem v razvijanju zmožnosti svoje poklicne poti, z eno besedo - v izobraževanju!

Naše družinsko podjetje je računovodski servis  treh generacij. To je prav gotovo ena izmed naših dodanih vrednosti pri sklepanju sodelovanja z mikropodjetji. In poleg te dodane vrednosti nam velik delež za kakovostno opravljanje računovodenja predstavlja nenehno izpopolnjevanje. Z vidika delodajalca je pri izbiri ponudnikov izobraževanj potrebno biti pazljiv, da za sedanje in za prihodnje potrebe podjetja zagotoviš  pridobitev ustreznih, strokovnih znanj in veščin.

Odločitev za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije »Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode« ( v nadaljevanju NPK računovodja) je bila zelo enostavna. Sprejeli smo jo v času, ko prva generacija, tako imenovana  računovodja mama počasi zapušča vsakodnevno delo v pisarni. Poleg dolgoletnih izkušenj je potrebno tudi kvalificirano, potrjeno in strokovno znanje. Računovodstvo nasploh je dejavnost, ki zahteva večplastno izobraževanje. In usposabljanje za NPK računovodjo to prav zagotovo je. Posebej bi rada izpostavila, da postopek pridobivanja NPK računovodja sam po sebi vzgaja in izobražuje za permanentni razvoj ter zagotavlja kakovostna znanja.

V samem postopku pridobivanja omenjenega NPK se slušatelj navzame tudi strokovne etike in sodelovanja. Temu primerno kasneje pri delu laže spremlja, sprejema in se samostojno vključuje v strokovno specifično strpnost. NPK računovodjaje poklicno naravnan s poudarkom na samostojni usposobljenosti.

Računovodski servisi imajo v svojem kolektivu običajno sodelavce, ki imajo za sabo nekaj kilometrine. Izkušnje od prej res štejejo. Postopek pridobivanja NPK je v nečem le drugačen. Vsebuje sestavljanje zbirne mape (potrdila o izobraževanjih, dokazila o udeležbi na seminarjih, ostala priporočila in priznanja …), kar le dodatno potrjuje, da so posameznikove predhodne izkušnje in pridobljena znanja zelo pomembna.

Prednost usposabljanja za NPK računovodja vidim v tem, da s celovitostjo znanj poglobi in nadgradi formalno izobrazbo. Dokazuje delovno in strokovno usposobljenost, potrebno za celovito in samostojno opravljanje poklica. Kakovost opravljenih storitev se tako le povišuje. Tudi v samem poklicu z nazivom NPK računovodja lahko postaneš prepoznavnejši. Prepoznavnost v računovodstvu pa je v današnjem tempu življenja zelo pomembna.

Torej bodi  Najbolj Prepoznavno Kvalificiran, bodi NPK!


Jana Gospeti,
Računovodski servis ENRAS, d.o.o.

Dostopnost spletišča