Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

NPK na področju dejavnosti teletrženja

 Naši sodelavci se ogromno naučijo tudi iz literature s področja prodaje in psihologije ter učnih zvočnih zapisov (CD-jev). Nacionalna poklicna kvalifikacija za teletržnika tako predstavlja formalno potrditev že pridobljenega znanja, na področju uporabe informacijskih tehnologij pa tudi nadgradnjo.

Potrošniška družba danes zahteva kakovostne proizvode po sprejemljivih cenah in v razpoložljivih količinah. Z napredkom raznih tehnologij je danes vse to možno, zato na trgu vlada velika konkurenca med proizvajalci. Izdelkov ni več težko proizvesti, jih pa je težko prodati. Ali bodo proizvodi našli pot do kupcev, pa je naloga tržnikov.

Trženje proizvodov in storitev je v prvi vrsti delo z ljudmi. Potrebno je odkriti njihove želje in potrebe in jim na primeren način predstaviti proizvod, ki njihove potrebe zadovoljuje. Razvoj telekomunikacij je vplival tudi na področje trženja. Zaradi vedno hitrejšega načina življenja, nam vsem zmanjkuje časa, hkrati pa so kupci vedno bolj informirani in osveščeni. Trženje in prodaja s pomočjo IKT pa omogoča kontakt in komunikacijo z več potencialnimi kupci v neki časovni enoti, pri čemer lahko vsakega od kupcev osebno nagovori.

Trženje zahteva od kandidata samostojnost, učljivost ter pozitiven pristop do dela in soljudi. Mora biti prilagodljiv, a ciljno usmerjen. Teletržnikpri svojem delu uporablja še sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja. Za čim večjo uspešnost potrebuje spretnost ustne in pisne komunikacije, pozna osnove psihologije in tipologije potrošnikov, metode in tehnike trženja ter obvlada veščine pogajanj.

Pri svojem delu ugotavljam, da so to lastnosti in znanja, ki jih redko najdeš v eni sami osebi. Večina ljudi se rajši ukvarja s proizvajanjem oziroma izdelovanjem kot pa s prodajo. Zato je ustrezno kvalificiran kader s tovrstnim znanjem zelo dobrodošel. Je odlična odskočna deska za delo v prodaji kjerkoli.

Naše podjetje daje velik pomen in poudarek neformalnemu izobraževanju, ki ga izvajamo in se ga udeležujemo v obliki poslovnih seminarjev in strokovnih tečajev. Naši sodelavci se ogromno naučijo tudi iz literature s področja prodaje in psihologije ter učnih zvočnih zapisov (CD-jev). Nacionalna poklicna kvalifikacija teletržnik tako predstavlja formalno potrditev že pridobljenega znanja, na področju uporabe informacijskih tehnologij pa tudi nadgradnjo.Z njo naši sodelavci pridobijo javno priznano veljavno potrdilo, s katerim dokazujejo svoje znanje in izkušnje.

Kot sem že zapisala, je realizirana prodaja tista, ki določa prihodek podjetja in hkrati tudi dobiček. V našem podjetju je dohodek naših sodelavcev stimulativno vezan na realizirano prodajo. Kar pomeni, da večji promet kot ustvarijo, večji je delež njihovega zaslužka v dohodku iz prodaje. S pridobljenim znanjem sodelavci lažje in hitreje dosegajo zastavljene cilje.Izobraževanje in pridobitev NPK teletržnik daje odlično osnovo za delo na področju telefonskega trženja, hkrati pa je tudi zelo dobro izhodišče za področje »multilevel marketinga« oziroma večnivojskega trženja, s čimer se ukvarja naše podjetje.

Marketinške poti danes se razlikujejo od tistih v preteklosti in kdo ve, kaj nam prinese prihodnost. Eno pa je zanesljivo. Ne glede vse spremembe in napredek bo tudi v prihodnosti trženje delo z ljudmi. In tisti »prodajalci«, ki bodo znali prisluhniti potrebam potrošnikom ter jih s pravilno predstavljenimi in ponujenimi proizvodi ali/in storitvami zadovoljiti, bodo uspešni. NPK teletržnik daje temelje za delo z strankami, uspehe pri tem delu pa prinesejo izkušnje.


                 Mateja Hunjadi, D-COM Posredništvo

 

Dostopnost spletišča