Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Uporaba nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklic maser pri kadrovanju v wellness salonih

 Na področju wellnessa smo z NPK našli svoje priložnosti ne le veliki centri v naravnih zdraviliščih in hotelskih verigah, temveč tudi številni zasebniki.

Poklic maser je v zadnjih petnajstih letih v Sloveniji postal zelo iskan profil tako za večje wellnes centre (kot so naravna zdravilišča in hoteli) kot tudi pri zasebnikih, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Wellnes je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog doma in v svetu. Tako smo bili v Sloveniji priča pravemu razcvetu te panoge.

Na tem področju smo našli svoje priložnosti ne le veliki centri  v naravnih zdraviliščih in hotelskih verigah, temveč tudi številni zasebniki. Saloni dobrega počutja so rasli kot gobe po dežju. S tem se je tudi pokazala zelo velika potreba po izobraževanju in tako imamo v Sloveniji kar nekaj izobraževalnih ustanov, ki ponujajo izobraževanje za ta poklic. Paleta ponudbe tečajev masaž je zelo široka, od klasične masaže do vseh drugih oblik (tui na, ajurvedska, terapevtska, športna masaža, ročna limfna drenaža ...). Ob tovrstnem izobraževanju je ključnega pomena, da ponudnik izobraževanja ponudi svojim udeležencem tudi možnost opravljanja izpita iz nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Na področju maserstva sta trenutno na voljo dve NPK, in sicer: maser in refleksoterapevt.

Iz vidika delodajalca so omenjena izobraževanja dobrodošla, ključnega pomena pa so vsekakor nacionalne poklicne kvalifikacije. Pri opravljanju izpita za NPK mora kandidat pokazati svojo strokovno usposobljenost, poleg tega pa tudi osnovno poznavanje anatomije, higiene in deontologije. Proces izobraževanja je zasnovan tako na teoretičnem kot tudi na praktičnem delu udeležencev. Pri tem je pomembno poudariti, da so za delodajalca pri odločanju o izbiri primernega delavca zelo pomembne predhodne izkušnje in poznavanje različnih tehnik masaž. Poleg tega pa je zame kot delodajalca (in to zahtevo sem zasledila tudi pri svojih kolegih) eden ključnih pogojev ob zaposlitvi tudi opravljen izpit iz NPK. Razlogov za takšne zahteve je več :

-    Osnovno izobraževanje prinaša poznavanje različnih tehnik masaž.
-    Poznavanje anatomije je ključnega pomena za strokovno izvajanje vseh tehnik.
-    Poznavanje zahtev higiene je izjemnega pomena za opravljanje poklica maser.
-    Dobro poznavanje deontologije bi lahko imenovali »dodana vrednost« pri opravljanju
      tega poklica.

Ponudniki tovrstnih storitev se moramo zavedati, da gre za precej občutljiv, lahko bi rekli intimen stik z uporabnikom. Učinki masaž so pozitivni in dobrodošli ter uporabniku pomagajo na različnih ravneh. Prav zato je zelo pomembno, da ima izvajalec odlično strokovno znanje in izkušnje. Nikakor ne smemo pozabiti dejstva, da uporabnik pri določenih tehnikah masaž upravičeno pričakuje tudi terapevtske učinke. Prav tukaj je potrebna še toliko večja previdnost pri izbiri izvajalca, kajti nepravilno oziroma nestrokovno izvedena tehnika lahko povzroči več škode kot koristi.

Iz zgoraj navedenega sledi, da moramo ponudniki in izvajalci teh storitev najprej sami stremeti k pridobivanju strokovnega znanja in izkušenj. In prav v tem naj bi bilo osnovno poslanstvo nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Ker na tem področju v Sloveniji (še) nimamo formalnega izobraževanja, je odgovornost izvajalcev NPK še toliko večja.

Za delodajalca je strokovno podkovan in dobro usposobljen kader izjemno pomemben. Zato delodajalci v nacionalnih poklicnih kvalifikacijah vsekakor vidimo več prednosti :

-    Enostavnejša selekcija pri izbiri kadra.
-    Delavci s pridobljenim certifikatom NPK naj bi imeli zahtevane kompetence, izkušnje in znanje za konkretno delovno mesto.
-    Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija naj bi zagotavljala večjo kakovost in
     strokovnost posameznikovega dela.
-    Delodajalec, ki ima zaposlene delavce s pridobljenim certifikatom NPK, naj bi imel
     konkurečno prednost na tržišču, saj bo s tem zagotavljal visoko kakovost svojih
     storitev.
-    Dejstvo, da storitev opravljajo delavci s pridobljenim certifikatom NPK, naj bi
     uporabniku storitve zagotavljalo, da bo storitev opravljena strokovno in profesionalno.

Glede na hiter razvoj današnje družbe, s tem pa tudi trga dela ter potreb po vedno novih poklicih, za katere še ni organiziranega formalnega izobraževanja, ima sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij zelo velik potencial, saj je lahko bistveno fleksibilnejši kot formalni šolski sistem. Pri tem je potrebno poudariti, da je nujno zagotoviti tesno sodelovanje med delodajalci in izvajalci NPK, s čimer bi delodajalci lahko pridobili ustrezni kader. Hkrati pa je najbrž to tudi eden od načinov za prekvalifikacijo tistih profilov nezaposlenih, ki imajo velike težave z zaposlovanjem. In nenazadnje naj bi bila prednost pridobljenega certifikata NPK v možnosti iskanja zaposlitve tudi zunaj meja Slovenije.


Jelka Lenič,
Salon dobrega počutja Lučka

Dostopnost spletišča