Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Telekom Slovenije, d.d.

 Z vidika podjetja menimo, da je pridobitev NPK “Teletržnik” potrditev, da ima zaposleni ustrezne kompetence za delo v Klicnem centru ter da svoje delo lahko bolj kakovostno in strokovno opravlja. Zaposleni je s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za podjetje dodana vrednost na tržišču, saj tako omogoča višji nivo svojih storitev.

V Telekomu Slovenije se zavedamo, da je uspešnost družbe odvisna od vrhunske pripravljenosti in motiviranosti zaposlenih ter njihovih zmožnosti – kompetenc, ki vključujejo znanje in vedenje zaposlenih, ter od zavezanosti k skupnim ciljem.  Z ustreznim sistemom izobraževanja, usposabljanja, učenja in managementa znanja (ustvarjanje, pridobivanje, prenos in uporaba znanja) zaposleni v podjetju pridobijo znanje, ki jim omogoča uspešno doseganje zastavljenih ciljev. V preteklosti smo se tako odločili, da zaposlene v Klicnem centru dodatno usposobimo in posledično dvignemo nivo znanja tudi na način, da smo jih vključili v program nacionalne poklicne kvalifikacije - Teletržnik.

Zavedamo se, da so naši uporabniki pomembni za rast in razvoj podjetja, zato je ena naših ključnih vrednot »Živimo z uporabnikom«. Naše vodilo je zadovoljen uporabnik. Razumeti in spoštovati moramo njegove želje in potrebe, zato mu skušamo nuditi enostavne, uporabne in njemu prilagojene storitve. Ko potrebuje informacijo, nasvet ali pomoč, smo tu, da jo zagotovimo. Prvi kontakt z uporabniki so poleg zaposlenih v Telekomovih trgovinah oziroma centrih, tudi zaposleni v Klicnem centru, zato je njihovo znanje in ustrezno usposabljanje še toliko bolj pomembno in potrebno.

Vsi vemo, da znanje hitro zastara, zato je potrebno vanj ves čas vlagati. Kadrovska struktura zaposlenih v Klicnem centru je zelo različna. Zavedamo se, da je delo s strankami stresno, mi kot strokovna služba pa smo mnenja, da lahko znanje in ustrezne veščine omilijo ta stres. Kadrovanje v Klicnem centru je zelo zahtevno in skozi čas se je precej spreminjalo. Praviloma so zaposleni mlajši oziroma srednjih let, z zaključeno srednješolsko izobrazbo. Menimo, da v formalnih izobraževalnih ustanovah pridobljeno znanje ni zadostno za uspešno opravljanje dela, zato smo se poleg »tailor maid« delavnic odločili, da nekaterim zaposlenim nudimo tudi usposabljanje za Nacionalne poklicne kvalifikacije, s katerim pridobijo še uraden certifikat/dokazilo.

Program usposabljanja za preverjanje in potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije TELETRŽNIK zajema štiri sklope (Uspešna prodaja po telefonu, Uvod v poslovna pogajanja, kako se pripravimo in izvedemo uspešno prezentacijo, reševanje pritožb) in je pomembno za opravljanje dela v Klicnem centru. Skozi usposabljanja so zaposleni ozavestili pomembnost in smiselnost pozitivnega odnosa do strank, kar je pri nas tudi standard za delo in predpogoj za profesionalno ter dolgoročno delo s strankami. Kakovostno pripravljena vsebina ter ustrezno usposobljeni predavatelji potrjujejo, da je bila naša odločitev za pridobitev NPK pravilna odločitev.

Na nacionalno poklicno kvalifikacijo gledamo z dveh vidikov:

-  Za zaposlenega kot priložnost, ki jo je dobil posameznik, da pridobi javno formalno dokazilo o pridobljenih kvalifikacijah (ki ga bo lahko uporabil tudi v bodoče na trgu delovne sile), ter kot načrtni razvoj lastnega znanja in kompetenc.

-  Z vidika podjetja pa menimo, da je pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije potrditev, da ima zaposleni ustrezne kompetence za delo v Klicnem centru ter da svoje delo lahko bolj kakovostno in strokovno opravlja. Zaposleni je s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za podjetje dodana vrednost na tržišču, saj tako omogoča višji nivo svojih storitev.

Telekom Slovenije je aktivno sodeloval pri sooblikovanju programa Nacionalne poklicne kvalifikacije Teletržnik. Tako lahko potrdimo, da je program strokoven in dejansko prinaša korist tako udeležencu kot podjetju.

Lea Šmigoc
Telekom Slovenije, d.d.

Dostopnost spletišča