Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Kateri NPK obstajajo

Trenutno je pripravljenih približno 370 NPK-jev na različnih strokovnih področjih. Vsa področja in vsi katalogi so zbrani v bazi NPK katalogov.

Ali ne najdete NPK, ki bi ustrezal potrebam vašega podjetja? Kreirajte svoj NPK!

Dostopnost spletišča