Z nacionalno poklicno kvalifikacijo do novih priložnosti. Spoznajte NPK skozi zgodbe

Z vašim znanjem in izkušnjami do novih priložnosti

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem.

Kandidati

Do motiviranih, usposobljenih in kompetentnih zaposlenih

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij ponuja številne nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih podjetja potrebujejo.

Podjetja

Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. Kataloge razporejamo po različnih področjih.

Katalogi